Enllaços d'interès

El Centre d’Informació de Diaris Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona, recull tots els edictes, anuncis, reglaments, ordenançes, pressupostos i convocatòries que publica l’Ajuntament de Les Cabanyes al BOPB, DOGC i DOUE en una pàgina exclusiva per al municipi.
 
Podeu consultar aquestes pàgines seguint el següents enllaços:
 

Normativa

Pressupostos i plantilles

Convocatòries en curs

Recomana el contingut

Normativa i ordenances generals

Normativa i ordenances generals

 Normativa de caràcter general i fiscal de l'Ajuntament de <NOM AJUNTAMENT> i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

Accedir a la informació


Expedient per a la aprovació de l´Ordenança municipal reguladora del desplegament de xarxes d´accés a serveis de telecomunicacions de nova generació i en format universal al municipi de les Cabanyes
Data i hora de la darrera actualitzaciò
11:53  |  30-05-16