Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia

Termini de la sol·licitud
La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.

Requisits previs

 1. El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.
 2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
   

Quin cost té:

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Quan es dóna resposta:

Un cop efectuada aquesta comunicació, l’Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent

Qui pot sol·licitar-ho:

Tant el transmitent com el nou titular.

Cal aportar:

 • Comunicació de transmissió del títol (llicència o comunicació prèvia) que habilita per a l’exercici de l’activitat, d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:


  • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

  • Que les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. A tal efecte es pot aportar una Declaració conjunta de la titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic titular com pel nou si se'n disposa.

  • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s’adjunta, si és el cas.

  • Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que responen de l’activitat, a nom del nou titular.

Canals de tramitació:

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Bisbe Torres i Bages, 6 - 08794 Les Cabanyes - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Anna Planas
Telèfon: 938 921 048
Fax: 932 220 273
Adreça electrònica: cabanyes@lescabanyes.cat
Lloc web: www.lescabanyes.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h i dimecres de 17:30h a 20:00h.
A l'agost no hi ha servei de tardes.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 18.11.2020 | 14:30