Ajuts individuals per a llibres, material i sortides per alumnes empadronats/es a Les Cabanyes

L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és l'atorgament d'ajuts individuals, per llibres, material i sortides per alumnes empadronats/es a Les Cabanyes.

Quan es dóna resposta:

La resolució s'aprovarà per la Junta de Govern en el mes de novembre/desembre de 2022.

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran sol·licitar aquests ajuts tots els alumnes d'ensenyament obligatori empadronats al municipi de Les Cabanyes des del gener de 2022 i que romanguin empadronats tota la durada del curs escolar, matriculats en un centre públic.

Cal aportar:

 • Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar. Caldrà aportar la fotocòpia del NIF quan el DNI no inclogui la lletra. Si no es disposa de NIE caldrà aportar el passaport.
 • Llibre de família.
 • Volant de convivència de tot el nucli familiar expedit per l’Ajuntament (original i actual, no empadronament).
 • Últim rebut de lloguer o hipoteca.
 • Documentació econòmica de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:

  Declaració de la Renda 2021.
  * NOTA: D’acord amb les directrius d’Hisenda, els treballadors en règim
  d’autònom han de presentar obligatòriament la declaració de la renda.

 • Document de sol·licitud

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 20.09.2022 | 09:56