Ajuts per a les sortides escolars, material escolar i pràctica esportiva 2023

L'objecte d'aquestes bases és regular:

  • La concessió d'ajuts individuals en matèria de llibres, material i sortides per alumnes d'educació infantil, primària i secundària empadronats (com a mínim des del mes de gener de 2023) al municipi de Les Cabanyes i escolaritzats als centres educatius públics durant el curs 2023/2024.
  • La concessió d'ajuts individuals per a la pràctica esportiva a les famílies amb menors a càrrec, persones amb discapacitat superior al 33% i persones amb problemàtica de salut empadronats en el municipi de les Cabanyes des del gener del 2023.

Quan es dóna resposta:

La resolució s'aprovarà per la Junta de Govern en el mes de novembre/desembre de 2022.

Qui pot sol·licitar-ho:

Persones empadronades al municipi de Les Cabanyes des del gener de 2023 (i que romanguin empadronats durant el període d'execució)

Cal aportar:

  • Sol·licitud (emplenada i signada)

  • DNI/NIE de tots els membres de la unitat de convivència
  • Llibre de família (totes les planes escrites)
  • Volant de convivència (original i actual)
  • En cas de demanar Ajut per pràctica esportiva, cal aportar el document d’inscripció matrícula amb el corresponent rebut de pagament a l’Ajuntament i un certificat de l’entitat esportiva on consti el preu de tota la temporada 2023-2024.
  • Certificat de titularitat del compte bancari del sol·licitant on rebre l’ajut.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 09.11.2023 | 08:35