Ajuts per beques esportives per alumnes empadronats/es a Les Cabanyes

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts individuals per a persones empadronades en el municipi de Les Cabanyes que realitzin una activitat esportiva i que reuneixin el perfil de la convocatòria.

Quan es dóna resposta:

La Junta de govern emetrà la resolució de cadascuna de les sol·licituds en un termini màxim d'un mes.

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran sol·licitar aquests ajuts les famílies amb menors a càrrec, persones amb discapacitat superior al 33% i persones amb problemàtica de salut (acreditació facultativa i/o mèdica que requereix de l’activitat esportiva com a tractament), empadronats al municipi de Les Cabanyes, des del gener de 2022 com a mínim i que romanguin empadronats tota la durada de l’activitat esportiva subvencionada.

Cal aportar:

 • Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar.

  Nota: Caldrà aportar la fotocòpia del NIF quan el DNI no inclogui la lletra. Si no es disposa de NIE caldrà aportar el passaport.

 • Llibre de família.
 • Volant de convivència de tot el nucli familiar expedit per l’Ajuntament (original i actual, no empadronament).
 • Últim rebut de lloguer o hipoteca.
 • Documentació econòmica de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

  Declaració de la Renda 2021.
  * NOTA: D’acord amb les directrius d’Hisenda, els treballadors en règim d’autònom han de presentar obligatòriament la declaració de la renda.

 • Si la situació econòmica ha canviat respecte l’any 2021, caldrà afegir documentació acreditativa de la situació actual.
 • Resguard del pagament de la quota corresponent a l’activitat esportiva i document d’inscripció matrícula.
 • Document de sol·licitud

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 20.09.2022 | 13:10