Confinament nocturn

Dilluns, 26 d'octubre de 2020 a les 00:00

La situació epidemiològica de Catalunya obliga a adoptar mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població del territori.

❗ Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

📌Àmbit aplicació: Catalunya
🗓Previsió Publicació i entrada en vigor avui 

✔ Excepcions a la mobilitat:

  • Assistència sanitària d’urgència.
  • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili).
  • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
  • Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
  • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
  • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
  • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
  • Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 hores AM) , amb desplaçament individual proper al domicili.
  • Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.
  • La circulació de vehicles amb origen i destí fora de Catalunya.

✔ Horari màxim d’obertura al públic:
👉Serveis, comerç minorista i restauració, inclosa la prestació de serveis a domicili: 21 hores
👉 Activitats recreatives i esportives autoritzades 21h
👉Els espectacles públics i les activitats culturals  podran finalitzar a les 22 h i es permetrà el retorn dels assistents entre les 22 i les 23 hores.

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...)  que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

Darrera actualització: 10.11.2020 | 13:56