Juntes de govern

La Junta de Govern és un òrgan municipal presidit per l'alcalde o alcaldessa i integrat per un nombre de regidors i regidores no superior a un terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde o alcaldessa.

El nomenament dels membres de la Junta de Govern el farà l'alcalde o alcaldessa a través d'un Decret.

Al nostre poble, els membres de la Junta de Govern són:

  • Agustí Vallverdú Gil - Alcalde (President)
  • Maria Carme Olaya Guzmán - Primera tinent d'alcalde
  • Mariona Miret Gaspà - Segona tinent d'alcalde

Les atribucions de la Junta de Govern són:

  1. L'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.
  2. Les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o altre òrgan municipal li delegui o l'atribueixin les lleis.
Darrera actualització: 09.10.2023 | 17:08