Capacitat acústica

Mapa de capacitat acústica de Les Cabanyes

Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen els objectius de qualitat acústica del territori per a cada zona, per a tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, on també s’incorporen els usos del sòl.

Tots els ajuntaments han d'elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica i posar-lo a disposició de la població.

Els mapes de capacitat acústica s'han d'elaborar i representar, seguint els criteris que estableix el Decret 245/2005, modificat pel Decret 176/2009. El Departament de Territori i Sostenibilitat té, a disposició de tots els municipis, en format digital, les propostes dels mapes de capacitat acústica de totes les poblacions de Catalunya. Els ajuntaments poden demanar el seu mapa de capacitat acústica al consell comarcal que correspongui o a la Direcció General de Qualitat Ambiental. Aquestes propostes poden servir de base per adequar els mapes al Decret 176/2009.

Els mapes, en funció de les característiques del municipi, poden incorporar zones de soroll i zones especials: ZEPQA, ZARE.

Darrera actualització: 15.05.2020 | 19:01
Darrera actualització: 15.05.2020 | 19:01