Dona vida a l'orgànica

Dimecres, 28 d'abril de 2021 a les 20:00

Nova campanya per la millora de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals.

L'Ajuntament de Les Cabanyes, amb la col·laboració de la Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Agència de Residus de Catalunya, inicia una campanya per millorar la recollida selectiva dels residus domèstics al nostre municipi. 

Cal ser conscients que els residus que no se separen i es llencen al contenidor de rebuig, van a parar al dipòsit controlat, el que resulta cada cop més car, perquè la Generalitat de Catalunya aplica un cànon als residus que no es reciclen amb l'objectiu d'incentivar la recollida selectiva.

Això suposa un increment constant dels costos de gestió que es veuen repercutits en la taxa municipal de recollida de residus.

Per exemple, a Les Cabanyes cada habitant genera 49kg a l'any de brossa orgànica. Si es separa correctament, podrem utilitzar aquestes restes de menjar i petites restes vegetals per produir compost, un adob d'alt valor biològic, que després utilitzarem als nostres jardins i conreus.

Dipositar les restes orgàniques en el contenidor marró és un gest senzill que facilita la transformació dels residus en recursos, ajudant a estalviar costos ambientals i econòmics. Reduir, separar i reciclar són els tres principis bàsics per una correcta gestió dels residus, aplicar-los és una gestió que passa per tots i cadascú de nosaltres.

Des de l'Ajuntament, volem millorar la recollida de la fracció orgànica i explicar-vos la importància de fer aquesta separació i sobretot com fer-ho a casa, així com recordar la importància de fer la resta de recollides selectives al municipi. Per aquest motiu del 3 al 14 de maig, informadors i informadores del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf visitaran tots els habitatges per informar-vos sobre com fer una correcta separació de la brossa orgànica.

Així mateix es lliuraran als comerços del municipi bosses compostables amb nanses per donar a la clientela, en cas que no en portin una de reutilitzable o el cabàs. Aquesta bossa compostable es pot reutilitzar pel cubell d'orgànica.

Coincidint amb la campanya també es realitzaran tallers d'educació ambiental a l’escola “La Cabana” on també estarà instal·lada la exposició “SOS Planeta” per sensibilitzar als infants del municipi i que siguin una ajuda a casa per gestionar els residus correctament.

Esperem que aquestes accions ens ajudin a millorar la quantitat i la qualitat de la fracció orgànica que es recull, i també de la resta de fraccions de recollida selectiva residus, paper i cartró, vidre i envasos.

Darrera actualització: 28.04.2021 | 21:04