Ajuts per a la pràctica esportiva per alumnes empadronats/es a Les Cabanyes

Divendres, 1 d'octubre de 2021 a les 00:00

L’objecte és la concessió d’ajuts individuals per a persones empadronades en el municipi de Les Cabanyes que realitzin una activitat esportiva

Aquest ajut serà incompatible amb altres ajuts pel mateix concepte rebut d’altres administracions. Quan es doni aquesta circumstància, la família que hagi rebut una altra beca o ajut, haurà de retornar a l’Ajuntament l’import de l’ajut municipal. En cas d’incompliment, la família infractora no podrà sol·licitar l’ajut municipal en els cursos següents, fins que hagi regularitzat la seva situació.

Termini: Fins el 18 d'octubre

Darrera actualització: 01.10.2021 | 00:24