Mesures per les Festes de Nadal

Dimecres, 9 de desembre de 2020 a les 00:00

A partir del 21 de desembre entraran en vigor mesures especials per als dies més assenyalats del Nadal.

  • Quantes persones ens podrem reunir i com?

Es recomana que les trobades comportin el nombre més reduït de persones possible. Tot i això, les trobades i reunions es limitaran al nombre màxim de 10 persones. A banda del nombre màxim de persones, es recomana que a les reunions socials no coincideixin persones provinents de més de dues bombolles de convivència (és a dir, grups de persones de dos domicilis diferents). A més, es recomana que, per a totes les celebracions del període nadalenc, cada bombolla de convivència es relacioni amb un màxim de dues altres bombolles de convivència, sempre les mateixes. Per tant, en les reunions socials no haurien de coincidir simultàniament més de dues bombolles de convivència i cada bombolla de convivència no s’hauria d’ajuntar, al llarg de tot el període nadalenc, amb més de dues altres bombolles de convivència. Així doncs, cada bombolla de convivència haurà de definir la seva “bombolla de Nadal” amb les que celebrarà el període nadalenc. Es recomana que la bombolla de Nadal estigui formada per persones de bombolles de convivència que ja tenen un contacte proper, tant per distància física com per freqüència de contacte, com poden ser pares, fills, germans, amics que visquin a prop del domicili. Cal evitar la interacció física amb persones de contacte no habitual com poden ser familiars o amics que visquin lluny o amb qui faci mesos que no es té contacte.

  • Podrem reunir-nos amb persones que viuen en residències?

Les residències facilitaran les visites a les persones residents i maximitzaran i ampliaran els espais destinats a les visites d’acord amb les condicions estructurals, excepte en el cas que la situació epidemiològica no ho permeti i així ho estableixi el Departament de Salut per cada cas concret. Així mateix, es permetrà la sortida de les persones residents per trobades amb els familiars als domicilis especialment en els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i l’1, el 5 i el 6 de gener. També es permetran les sortides de cap de setmana i les sortides més llargues d’un cap de setmana i inferiors a 3 setmanes (actualment previstes al protocol sectorial). No podran sortir persones residents que presentin símptomes, que estiguin diagnosticades o siguin contacte d’un cas. Tampoc podran fer visites persones que estiguin en aquestes condicions. Les persones que realitzin les visites als residents o bé que els acullin als domicilis, hauran de tenir una especial cura en el període de 7 dies anterior a la trobada, evitant qualsevol tipus d’interacció social amb persones de fora de la bombolla de convivència, en tots els àmbits. S’ha de reforçar i garantir les mesures de seguretat bàsiques: distància física, higiene de mans, ús de mascareta i ventilació.

  • Podrem gaudir dels bars i restaurants?

Els dies 24, 25 i 26 de desembre i els dies 31 i 1 de gener es permetrà fer ús de la restauració en grups de fins a 6 persones per taula o grups de taula. Per la Nit de Nadal i la Nit de cap d’Any es permetrà l’obertura al públic fins a les 01:00 h dels dies 25 de desembre i 1 de gener, respectivament. Es recomana fer ús de les terrasses i els espais a l’aire lliure preferentment i cal reforçar la ventilació dels establiments. Es recomana evitar música elevada que afavoreixi que els clients hagin de cridar (generació de més aerosols). L’ocupació de la restauració s’ajustarà a la limitació de percentatge vigent, per cada tram.

  • Fins a quina hora podrem sortir?

Per la Nit de Nadal i la Nit de cap d’Any es flexibilitzarà el confinament nocturn que s’iniciarà a les 01:30 h del dia 25 de desembre i 1 de gener, respectivament. Per a la Nit de Reis el confinament nocturn s’endarrereix fins a les 00 h per a que la gent que pugui fer ús de l'horari de compres fins a les 22 h. Resta de dies: confinament nocturn de 22:00 h a les 06:00 h.

  • Com fer les compres de Nadal?

Per la Nit de Reis es permetrà que els establiments comercials estenguin l’horari d’obertura fins a les 22 h. Es recomana que l’activitat comercial es realitzi amb els desplaçaments mínimsa prop del domicili, i en grups petits per evitar aglomeracions i interaccions socials, especialment en el cas d’espais tancats i d’espais on habitualment hi ha alta afluència. El temps de permanència a l’interior també s’ha de minimitzar. Cal avançar les compres o evitar realitzar-les físicament (compres en línia) en els períodes on habitualment hi ha més activitat per evitar aglomeracions. Practiqueu la higiene de mans abans i després d’accedir als comerços. Eviteu tocar superfícies innecessàriament. Les fires – mercat de Nadal només es podran desenvolupar garantint que es fan en espais perimetrats i amb control d’accessos per garantir la superfície de 2,5 m² per persones i evitar les aglomeracions i amb el compliment dels aforaments màxims.

Fem un Nadal el més segur possible tot i la situació provocada per la pandèmia de COVID-19.

Darrera actualització: 09.12.2020 | 14:24