Arquitecte municipal

L'arquitecte té la missió d'organitzar i desenvolupar els recursos disponibles i les actuacions de la corporació en matèria de planificació urbanística i portar a terme l’estudi, valoració, desenvolupament i control d’obres i projectes urbanístics, d'acord amb els procediments establerts, la legislació vigent i les indicacions del superior jeràrquic.

Les seves funcions són:

  • Assessorar, donar suport tècnic, informar i representar en matèria de la seva especialitat, tant en l'àmbit intern dins de la pròpia corporació, com en l'àmbit extern respecte a entitats locals, empreses, altres institucions i organismes, així com els usuaris en general quan la dificultat tècnica ho requereixi.
  • Elaborar estudis, informes tècnics i plecs de condicions de diversa índole per donar resposta a les necessitats que es presentin.
  • Elaborar i valorar la planificació urbanística ordenant el territori, segons els criteris establerts, i elaborant aquells projectes d'urbanització i/o remodelació de l'espai urbà, que s'hagin acordat per la corporació.
  • Desenvolupar i gestionar aquells projectes urbanístics, d'obres o d'altre ordre que se li hagin assignat, sota els criteris i pautes establerts per a la seva execució.
  • Supervisar i gestionar la disciplina urbanística al territori tant per promoció pública com privada.

Carrer Bisbe Torres i Bages, 6 - 08794 Les Cabanyes - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 921 048
Fax: 932 220 273
Adreça electrònica: cabanyes@lescabanyes.cat
Lloc web: www.lescabanyes.cat
Horari:  
Dimarts de 9 a 14 hores
Cal demanar cita prèvia.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 06.05.2024 | 09:19