Enginyer municipal

La missió de l'enginyer tècnic és supervisar, gestionar i executar accions destinades a mantenir el control urbà de les infraestructures i instal·lacions municipals d'acord amb els procediments establerts, la legislació vigent i les indicacions del superior jeràrquic.

Les seves funcions són:

  • Assessorar la corporació en general, proporcionant la informació sobre temes propis de l'àmbit, procurant un sentit global d'actuació i coherent amb les capacitats de l'organització i els seus recursos.
  • Elaborar estudis, informes tècnics, memòries valorades i plecs de condicions de diversa índole per donar resposta a les necessitats que es presentin en el seu àmbit de treball.
  • Controlar, supervisar i informar de les actuacions sobre infraestructures municipals, tant les realitzades als edificis municipals com les realitzades a la via pública.
  • Donar suport i assistència a les funcions i tasques dels enginyers de la corporació.
  • Verificar que els treballs desenvolupats integrin els principis de la prevenció de riscos i salut laboral, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball, d'acord amb la normativa vigent així com informar als treballadors assignats dels riscos del seu lloc de treball, les mesures

Carrer Bisbe Torres i Bages, 6 - 08794 Les Cabanyes - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Javier Ribes
Telèfon: 938 921 048
Fax: 932 220 273
Adreça electrònica: cabanyes@lescabanyes.cat
Lloc web: www.lescabanyes.cat
Horari:  
Dimecres de 13.00 a 15.00 h.
Cal demanar cita prèvia.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 03.05.2023 | 18:10