Jutjat de Pau

Un jutjat de pau és un òrgan unipersonal que té jurisdicció al terme municipal corresponent. Els jutjats de pau són el primer esglaó de l'aparell judicial i existeixen en tots els municipis en què no hi hagi Jutjats de Primera Instància i Instrucció (art. 99 de la LOPJ). Van ser creats per Reial decret de 22 d'octubre de 1855.

El jutge de pau és una persona elegida per l'ajuntament del municipi i que exerceix les funcions jurisdiccionals corresponents als jutjats de pau durant quatre anys. Ha de ser major d'edat; tenir nacionalitat espanyola; no estar incapacitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals; i no tenir incompatibilitat per al càrrec. El jutge de pau pot fer activitats professionals o mercantils. Els jutjats de pau són òrgans unipersonals a càrrec de jutges llecs, és a dir, persones que no han de ser necessàriament professionals del Dret ni pertànyer a la carrera judicial. Normalment se'ls tria per la seva trajectòria personal i pel seu tarannà. Són persones que compleixen una funció tradicional "d'home bo". Els jutges de pau són compensats econòmicament per la seva activitat amb càrrec als pressuposts generals de l'Estat. La compensació, que varia segons el nombre d'habitants del municipi, és compatible amb els ingressos derivats de les activitats professionals compatibles amb l'exercici del càrrec. El jutge de pau serà triat pel ple de la Corporació Local a partir dels candidats que s'ofereixin o designat directament si no hi havia cap candidatura. La proposta serà enviada al Jutjat d'Instrucció de la demarcació judicial a la qual pertanyi, que, després del nomenament la comunicarà a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma.

La durada en el càrrec és de quatre anys (art. 101 LOPJ) i cessa per les mateixes causes que els jutges de carrera judicial (103 LOPJ).

Carrer Bisbe Torres i Bages, 6 - 08794 Les Cabanyes - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Antonio Barrio
Telèfon: 938 921 048
Fax: 932 220 273
Adreça electrònica: cabanyes@lescabanyes.cat
Lloc web: www.lescabanyes.cat
Horari:  
Cal demanar cita prèvia.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 03.05.2023 | 18:12