Secretari-Interventor

El secretari/interventor té la missió de dirigir, gestionar i organitzar els processos de treball relatius a l'assessorament legal preceptiu i fe pública i al control i fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i pressupostària per a l'assoliment dels objectius fixats per la corporació.

Les seves funcions són:

  • Assessorar a la corporació per tal de donar compliment a l'exercici de les funcions de fe pública i d'assessorament legal preceptiu reservades a funcionaris de caràcter nacional segons la legislació vigent.
  • Realitzar i garantir les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i pressupostària, d'acord amb el que tipifica la legislació vigent.
  • Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials que estiguin al seu càrrec per tal d'assegurar els seus objectius i programes.

Carrer Bisbe Torres i Bages, 6 - 08794 Les Cabanyes - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Jordi Vives
Telèfon: 938 921 048
Fax: 932 220 273
Adreça electrònica: cabanyes@lescabanyes.cat
Lloc web: www.lescabanyes.cat
Horari:  
Dimecres i divendres de 9.00 a 14.00h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 03.05.2023 | 18:07