Tècnic municipal d'Obres

El tècnic d'obres té la missió d'assumir les tasques d'ordenació i direcció de l'execució d'obres i donar suport tècnic als seus superiors de l'àmbit en matèria de la seva especialitat per a la consecució dels objectius fixats per la corporació, d'acord amb els procediments establerts per la corporació i la legislació vigent.

Les seves funcions són:

  • Assessorar, donar suport tècnic, informar i representar en matèria de la seva especialitat, tant en l'àmbit intern dins de la pròpia corporació, com en l'àmbit extern respecte a entitats locals, empreses, altres institucions i organismes, així com els usuaris en general quan la dificultat tècnica ho requereixi.
  • Realitzar la tramitació derivada dels projectes d'urbanització i donar suport a l'arquitecte de la corporació.
  • Elaborar estudis i informes tècnics de diversa índole per donar resposta a les necessitats que es presentin així com valoracions i inspeccions dels projectes d'urbanització i/o remodelació de l'espai urbà de l'àmbit.
  • Desenvolupar aquells projectes urbanístics, d'obres o d'altre ordre que se li hagin assignat, sota els criteris i pautes establerts per a la seva execució.
  • Encarregar-se de la coordinació i control de la correcta execució de les obres i projectes

Carrer Bisbe Torres i Bages, 6 - 08794 Les Cabanyes - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Josep Almirall
Telèfon: 938 921 048
Fax: 932 220 273
Adreça electrònica: cabanyes@lescabanyes.cat
Lloc web: www.lescabanyes.cat
Horari:  
Cal demanar cita prèvia.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 03.05.2023 | 18:12