14. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’us públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres.

Darrera actualització: 10.03.2021 | 12:25