14. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’us públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres.

Darrera actualització: 15.05.2020 | 18:23