24. Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Darrera actualització: 10.03.2021 | 12:27