24. Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Darrera actualització: 15.05.2020 | 18:23