25. Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general

Darrera actualització: 10.03.2021 | 12:27