DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal)

Diumenge, 3 d'octubre de 2021 a les 00:00

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

El present pla haurà de ser revisat cada 4 anys des de la seva aprovació de la corporació municipal i la seva homologació per part de la Comissió de Protecció civil de Catalunya. Així mateix s’haurà de revisar sempre que hi hagin canvis substancials en algun dels aspectes considerats al pla. Les actualitzacions del pla es portaran a terme sempre que hi hagin canvis en les persones o dades de contacte que figurin al pla, una vegada aquestes estiguin aprovades per la corporació municipal es suficient una comunicació a la direcció general competent en matèria de protecció civil.

Darrera actualització: 03.10.2021 | 16:14