14. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’us públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres

Darrera actualització: 19.01.2022 | 22:26