14. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’us públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres

Darrera actualització: 16.02.2024 | 19:41