16. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia llicència o comunicació prèvia o declaració responsable, així co

Darrera actualització: 16.02.2024 | 19:42