16. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia llicència o comunicació prèvia o declaració responsable, així co

Darrera actualització: 19.01.2022 | 22:27