Bonificació IBI per energia solar

Termini: Fins el dia 12 de juny de 2024 (inclòs).

IMPORTANT A TENIR EN COMPTE:

  • La bonificació no podrà ser superior a les despeses d'instal·lació acreditades amb les factures corresponents.

 

  • La bonificació es concedirà per un període de 3 anys consecutius (desde l'any en que s'hagi tramitat).


Exemple: Tota instal·lació existent el 01/01/2024 i que demana la bonificació dins dels terminis establerts (màxim 12/06) tindrà una bonificació els anys 2024, 2025 i 2026.
Les instal·lacions existents el 01/01/2025 i que demani la bonificació dins dels terminis establerts, tindrà una bonificació els anys 2025,2026 i 2027 i així succesivament.
 

Quan es dóna resposta:

La resolució s'aprovarà per la Junta de Govern.

Qui pot sol·licitar-ho:

Totes aquelles llars que tinguin ja feta i certificada la instal·lació dels sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric provinent del sol a data 01/01/2024.

Cal aportar:

  • Sol·licitud

  • Memòria tècnica que justifiqui documentalment una contribució energètica anual provinent d'aquest sistema, equivalent o superior a l'exigida, que està definida a la secció HE4 del document HE del codi tècnic d'edificació
  • Certificat d'instal·lació elèctrica signat per l'empresa instal·ladora autoritzada per tenir una potència de captació mínima de'1kWp.
  • Resguard inscripció registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial (RISTIC).
  • Factures de la instal·lació.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 13.02.2024 | 15:46